רחוב מצדה 7 בני ברק 5126112 | מגדל ב.ס.ר 4 קומה 23 | טל': 03-6007570 | פקס: 03-6007574 
דוא"ל : office@omery-law.com

תביעות ביטוח


הקדמה קצרה


משרדו של עורך דין עומר יעקובוביץ' מתמחה בייצוג תובעים המבקשים לקבל את מלוא זכויותיהם מחברות הביטוח בגין פוליסות ביטוח שרכשו, במגוון תחומים, לרבות פוליסות בריאות, פוליסות ביטוח חיים (לרבות ביטוח חיים למשכנתא), פוליסות אובדן כושר עבודה, סיעוד, נסיעות לחו"ל וכרכוש.

עו"ד עומר יעקובוביץ' הינו בעל ניסיון רק של אלפי תיקים שנוהלו ומתנהלים מול חברות הביטוח. בתחילת דרכו המקצועית, עו"ד עומר יעקובוביץ' ייצג את חברות הביטוח בתביעות שהוגשו על-ידי המבוטחים ובשנים האחרונות חרט על דגל משרדו לייצג אך ורק תובעים, נגד חברות הביטוח. לכן, הניסיון שעו"ד עומר יעקובוביץ' צבר משני צידי המתרס וההיכרות העמוקה שלו עם עולם הביטוח, מהווה יתרון עצום בניהול התביעות מול חברות הביטוח.

כפי שכולם יודעים, חברות הביטוח לעיתים דוחות כיסויים בטענות שונות ובכך מונעות מהמבוטחים לקבל את שמגיע להם בגין תשלום חודשי קבוע אותו הם משלמים לחברת הביטוח שנים רבות, אך למרבה הצער, בבוא העת שבה הם מבקשים לקבל פיצוי, הם נתקלים בסירוב.

יחד עם זאת, למרות סירובה של חברת הביטוח להעניק פיצוי, רבים הם המקרים שבהם הסירוב הינו שרירותי, ובעזרת ייעוץ משפטי של עורך דין המתמחה בתחום הביטוחים, ניתן להפוך את ההחלטה ולהשיג עבור המבוטח את הפיצוי שמגיע לו מכוח חוזה הביטוח שנכרת בינו לבין חברת הביטוח.

חשוב ביותר – אם פניתם לחברת הביטוח וקיבלתם מכתב דחייה עם פירוט אודות נסיבות הדחייה, דעו, כי אלו טענות הדחייה היחידות שחברת הביטוח תוכל לטעון נגדכם. כיום חברות הביטוח אינן יכולות להעלות טענות בהדרגה. טענות הדחייה שפורטו במכתב הדחייה הראשון (או בהזדמנות הראשונה מצד חברת הביטוח) הן טענות הדחייה היחידות שחברת הביטוח תוכל לטעון והיא מנועה מלהעלות טענות נוספות בהמשך התביעה נגדה.

למרבה הצער, חברות הביטוח לעיתים מנצלות את חוסר הידע של המבוטחים, ומתבססות על סעיפים הפוליסה הקטנים, שלא ברורים למי שלא מתמצה היטב בתחום, ולכן, מומלץ מאוד, בטרם פנייתכם לחברת הביטוח, להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום תביעות הביטוח, וזאת בכדי שלא ייפגעו זכויותיכם.

באתר זה, תוכלו להכיר מעט יותר לעומק, את תחום ההתמחות הייחודי בנושא תביעות ביטוח כמו גם את סוגי הביטוחים ואת המחלקות שבהם מתמחה עורך-דין עומר יעקובוביץ'.

ביטוחי חיים

פוליסת ביטוח חיים הינה למעשה, חוזה שנחתם בין המבוטח לחברת הביטוח, כאשר במסגרת החוזה הזה מתחייב המבוטח לשלם תשלום חודשי בסכום שייקבע ובתמורה, במקרה של חס וחלילה מות המבוטח, היורשים שלו יהיו זכאים לקבלת פיצוי חד פעמי בסכום נקוב מראש כפי שמפורט בפוליסה עצמה.

יחד עם זאת, כיום הבנקים מחייבים כל אדם שלוקח משכנתא לעשות ביטוח חיים לעצמו לפי גובה המשכנתא שלקח וזאת על-מנת להבטיח את המשך תשלום המשכנתא במקרה של חס וחלילה מות המבוטח.

בעולם הביטוח, קיימים מספר סוגים עיקריים של ביטוחי חיים:

1) ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) – מדובר בחוזה ביטוח, אשר בתמורה לתשלום פרמיה חודשים לחברת הביטוח, יורשיו של המבוטח (המוטבים בפוליסה) יהיו זכאים לתשלום חד פעמי, במקרה מוות של המבוטח. לרוב ביטוחים אלו נערכים החל ממועד חתימת הפוליסה ועד לגיל פרישה של המבוטח, אך ישנם סוגי ביטוחי חיים שניתן להאריכם עד הגיעו של המבוטח לגיל 95.

חשוב לדעת - חברת הביטוח מחויבת בתשלום ליורשי המבוטח רק אם אירע חס וחלילה מקרה מוות של המבוטח. במקרה שבו המבוטח הגיע לגיל סיום תקופת הביטוח, הפוליסה מסתיימת וחברת הביטוח לא מחויבת בתשלום למבוטח ו/או למי מבני משפחתו.

2) ביטוח חיים למשכנתא – מדובר בחוזה ביטוח שכיום הבנקים מחייבים את נוטל המשכנתא לעשות לעצמו לפי גובה ההלוואה שלקח. התשלום שמשלם המבוטח לחברת הביטוח בגין פוליסה זו, יורד מידי חודש בחודשו בהתאם להחזר גובה ההלוואה. ולכן,כל שגובה ההלוואה גבוה יותר, גם הפרמיה החודשים תהיה גבוהה יותר ולהיפך.

3) ביטוח חיים "מעורב" (ריסק + חיסכון) – כאן ישנו שילוב בין תוכנית חיסכון ובין מרכיב הריס (שאינו מוחזר ללקוח בתום התקופה). מדובר בפוליסה יקרה יותר, כאשר מתוך התשלום החודשי שמשולם על-ידי המבוטח, חלק הולך לחיסכון וחלק אחר מהתשלום נותר בידי חברת הביטוח גם בתום התקופה. יחד עם זאת, החלק שנצבר למבוטח במרכיב החיסכון משולם לו עם סיומה של תקופת הביטוח.

4) ביטוחי מנהלים – ישנם מעבידים שמקימים לעובדים תחתם פוליסת ביטוח מנהלים, המורכבת יחדיו מתשלום חודשי קבוע שבחלקו משולם על-ידי המעביד וחלקו משולם על-ידי העובד מתוך המשכורת. בפוליסה זו, מדובר גם כן על שילוב שבין חיסכון חודשי שנצבר ומוענק למבוטח עם הגיעו לגיל פרישה וממרכיב של פיצוי חד פעמי במקרה של מות המבוטח לפני סיום תקופת הביטוח.

זכרו – פוליסות ביטוח הינם חוזה לכל דבר ועניין ולכן, מרבית האנשים שלא עוסקים בחוזים בשגרת יומם, אינם מבינים לרוב את תוכן החוזה מאחר ומדובר בחוזה מורכב, עם המול סעיפים, מספרים, ונוסחאות. מומלץ ביותר, כי בטרם תבצעו פנייה לחברת הביטוח לצורך קבלת פיצוי, להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הביטוחים האישיים על מנת למצות את מלוא זכויותיכם.

ביטוחי בריאות

מדובר בפוליסות מגוונות. כיום ישנם עשרות רבות של פוליסות בריאות, המקנות ביטוחים במגוון תחומים, לרבות ביטוח בגין מחלות קשות, תרופות שאינן סבל הבריאות, ייעוצים רפואיים על-ידי מומחים לפי בחירת המבוטח, כיסוי בגין ניתוחים בארץ ובחו"ל, הטסות רפואיות, השתלות איברים וכו'.

חשוב לדעת, עם הגשת התביעה לחברת הביטוח, כמעט באופן אוטומאטי מתחיל מסע חיפושים בעברו הרפואי של המבוטח על מנת לבחון את עברו הרפואי ולבחון האם המבוטח בעת קבלתו לביטוח הבריאות הצהיר אודות עברו הרפואי ולא הסתיר כל מידע רלוונטי שעלול להביא לדחיית הכיסוי הביטוחי.

ישנם מקרים שבהם חברות הביטוח טוענות "אי גילוי" כלומר, במכתב הדחייה חברות הביטוח מעלות טענות שהמבוטח הסתיר מהן מידע חשוב שאם היה מגלה אותו הן לא היו מבטחות אותו, ולכן במצב דברים זה הן מתנערות מהכיסוי הביטוחי ולא משלמות למבוטח את הפיצוי הנקוב בפוליסה.

יחד עם זאת, כמו בחיים גם כאן, לא הכל שחור ולבן. לעיתים מה שנתפס בעיני חברת הביטוח כ"אי גילוי" מצב המבוטח, הוא לא יותר מאי הבנה של המבוטח, הטעייה של סוכן הביטוח, ואף טעות של חברת הביטוח (כן גם זה קורה, ולא מעט).

לכן, בפוליסות מסוג זה, חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום ביטוחי הבריאות ולקבל את מלוא המידע הדרוש לכם בטרם תעשה פנייה מטעמכם לחברת הביטוח.

ביטוח נסיעות לחו"ל

כיום בעידן "שנות האלפיים" המבצעים שיש ברשת האינטרנט העלו את כמות הנסיעות לחו"ל במאות אחוזים וסביר שבזמן כזה או אחר רוב האוכלוסייה תבקר לפחות פעם אחת בחו"ל. כפי שאנחנו יודעים, ישנם לא מעט מבצעים מטעם קופות החולים, חברות האשראי וגם חברות הביטוח, לבצע עבורכם ביטוח נסיעות לחו"ל במחירים שווים לכל כיס ולעיתים אפילו בחינם (ללא הרחבות שנוהגים להציע לכם במעמד רכישת הביטוח).

ברוב המקרים אנשים נוטים לרכוש את ביטוח הנסיעות לחו"ל בשיחה טלפונית שאורכת כדקה או שתיים, ומבלי שראו את תנאי הפוליסה ואת גובה הכיסויים המוצעים שם (מעבר לאלו שמפורטים לכם בזמן השיחה עם נציג הביטוח בטלפון).

דעו – חוזה ביטוח שרכשתם בשיחה טלפונית הינו חוזה לכל דבר ועניין ולכן חשוב ביותר שבמועד רכישת ביטוח זה, תדרשו מהנציג להעביר אליכם את תנאי הפוליסה לעיונכם (ורצוי שתעיינו בה עוד בטרם רכישתה).

בשעה טובה, רכשתם ביטוח נסיעות לחו"ל ולאחר ההתרגשות של הדיוטי פרי והטיסה, אתם מגיעים לשדה התעופה ביעד שאליו בחרתם לנסוע אך למרבה "ההפתעה" המזוודה שלכם לא הגיעה בטיסה והלכה לאיבוד.

במסגרת הביטוח דעו כי הנכם זכאים להחזרים עבור אובדן מזוודה ובחלק מהביטוחים גם לפיצוי בגין עיכוב בהגעת המזוודה.
פוליסות נוסעים לחו"ל מעניקות מלבד ביטוח על הכבודה (מזוודות ותכולתן) מגוון כיסויים נוספים כגון: הטסה רפואית, החזר הוצאות אשפוז ואף הרחבות פרטניות למחשבים ופרטים יקרי ערך.

יחד עם זאת, רבים המקרים שבהם לקוח שרכש ביטוח נסיעות לחו"ל ונזקק לקבלת החזר הוצאות בגין אירוע שקרה בזמן שהשהה בחו"ל, נתקל בסירוב תמוה מצד חברת הביטוח. במקרים מסוג זה, אל תרימו ידיים ואל תוותרו. גשו מיידית לעורך דין המתמחה בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל, על מנת למצות את מלוא זכויותיכם מכוח הפוליסה שרכשתם.

ביטוח תאונות אישיות (מוות ונכות מתאונה)

סוג נוסף של ביטוחים שתופס תאוצה בשנים האחרונות הינו ביטוח תאונות אישיות. מדובר בביטוח מסוג ריסק ללא מרכיב חיסכון, אשר בתמורה לסכום חודשי המשולם על-ידי המבוטח (בהתאם לגילו ומצב בריאותו במועד רכישת הביטוח) חברת הביטוח מתחייבת לפצותו במקרה של מוות ונכות מתאונה.

הגדרת הפוליסה "מוות ונכות מתאונה" בעייתית כשלעצמה. האם כוונת הפוליסה להעניק פיצוי בגין מוות מתאונה ונכות מתאונה? או שאולי הכוונה לפיצוי בגין מוות מכל סיבה שהיא ופיצוי בגין נכות רק מתאונה? מדובר בסוגיה סבוכה, שבמקרים רבים חברות הביטוח מפרשות את המונח הזה כפי בהתאם לנסיבות הנוחות להם בזמן נתון. זו רק נקודה אחת שבה חברות הביטוח מנצלות לעיתים את תמימותו ואי הבנתו של המבוטח בנושאים ביטוחיים בכדי לשלול פיצוי שמגיע לו מכוח החוזה ומכוח החוק.

פוליסות תאונות אישיות מורכבות ברובן ממספר פרקים, כאשר בכל פרק ישנו כיסוי עבור מקרה ביטוחי שונה כגון: פיצוי בגין מוות, פיצוי בגין נכות, פיצוי בגין שברים, פיצוי בגין כוויות ופיצוי בגין מצב סיעודי.

פוליסות תאונות אישיות, הן אולי זולות באופן יחסי, אך המורכבות שלהן היא רבה ומכילה טבלאות עם אחוזי נכויות, נוסחאות מורכבות לחישוב הנכות והפיצוי הנגזר מהן והמון סעיפים המכילים החרגות לכיסוי הביטוחי.

מומלץ, כי בכל תאונה שבה אתם מעורבים, הביאו לפגישה עם עורך הדין את הפוליסות שבהן אתם מבוטחים, על מנת לבחון אפשרות לקבל פיצוי לא רק מהגורם שבגללו נפצעתם אלא גם פיצוי מחברת הביטוח שבה אתם מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות.

זכרו – אם נפגעתם בתאונת דרכים ואתם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, הנכם זכאים לתבוע גם את חברת הביטוח שביטחה את הרכב שממנו נפגעתם וגם את חברת הביטוח שבה אתם מבוטחים בביטוח אישי.

יצירת קשר

חשוב - כל האמור כאן, מהווה רק תמצית מהמידע הנדרש לצורך הגשת תביעה בתחום תביעות הביטוח. לצורך קבלת  מלוא המידע הרלוונטי, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדו של עו"ד עומר יעקובוביץ, דרך לשונית "צור קשר" או בהקשה על לשונית הפייסבוק בתחתית האתר.

הייעוץ הראשוני ופגישת ההיכרות לצורך הערכת שווי וסיכויי התיק, ניתנים בחינם, ללא כל עלות וללא כל התחייבות מצדכם.