רחוב מצדה 7 בני ברק 5126112 | מגדל ב.ס.ר 4 קומה 23 | טל': 03-6007570 | פקס: 03-6007574 
דוא"ל : office@omery-law.com

פיצויים לנפגעי פעולות איבההקדמה קצרה

למרבה הצער אנו חיים במדינה תחת איומים בלתי פוסקים של גורמים עוינים, וניסיון החיים מלד אותנו שלפעמים אנו נמצאים במקום מסוים ובזמן מסוים ונקלעים לאירוע חבלני, שלמרבה הצער ברוב המקרים גורם גם לנפגעים בגוף וברכוש.
חוק הפיצויים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 מגדיר מיהו נפגע פעולות איבה. אדם יוכר כנפגע פעולה איבה אם הוא הוא תושב שנפצע או נפגע מפעולת טרור בשטח ישראל או מחוצה לה או אם הוא תושב ישראל ונפגע בשטח המדינה או באיזורה (ישנם עוד מספר מקרים החלים על מי שחדלו להיות אזרחים בתוך שנה ממועד האירוע) .

פעולת איבה כוללת: נפילת קסאם/גראד, אירוע ירי או דקירה על-יד מפגע, פיצוץ חבלני באוטובוס/מסעדה/מלון או בכל מקום אחר או כל פעולה אחרת שהתרחשה על ידי מדינה, ארגון, קבוצה או פרט.

מהם זכויותיו של נפגע פעולות איבה?

1) זכאות לקבלת טיפולים רפואיים ושיקום בהתאם לחומרת מצב הפגיעה.
2) הנפגע זכאי לקבל החזרים או לחילופין מימון של אשפוזים, טיפולי שיניים, תרופות ואבזור רפואי.
3) היה והנפגע הוציא הוצאות נסיעה לטיפולים במרכזים רפואיים מוכרים הקרובים למקום המגורים, הוא זכאי לקבלת החזרים בהתאם (יש להמציא אישורים מהמרכז הרפואי על התאריכים של הטיפולים).
4) החזרי הוצאות לבני משפחה - תלוי בנסיבות.
5) פיצוי בדין הפסד ימי עבודה.
6) זכויות לבני משפחה של נפגעים בהתאם למצב הפציעה, היקפה והמצב הכלכלי של המשפחה ושל הנפגע.

כיצד נקבעת דרגת נכותו של מי שנפגע בפעולת איבה?

לבחינת הנכות הרפואית ,הנפגע יזומן לוועדה רפואית במסגרתה יציג את המסמכים הרפואיים ויטען למגבלותיו (מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום נפגעי פעולות איבה ואף להגיע איתו לוועדה על מנת למצות את מלוא הזכויות המגיעות לכם).
עם הגשת התביעה על הנפגע לצרף, בין היתר, אישור משטרה, כי אכן האירוע בו נפגעתם הינו בגדר פעולת איבה. חשוב לדעת - כי אישור המשטרה הינו הכרחי לצורך הכרתכם כנפגעי פעולות איבה. היה ותביעתכם נדחתה עקב אי המצאת אישור המשטרה, הנכם רשאים להגיש תוך 60 יום ערר לוועדת עררים, היושבת בבית המשפט המחוזי במחוז הרלוונטי.

מתי צריך להגיש את התביעה?

החוק קובע, כי את התביעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מיום האירוע. תביעה שתוגש מאוחר יותר, עלולה ברוב המקרים להביא לדחייה של תביעתכם. יחד עם זאת, גם אם חלפו 12 חודשים מיום המקרה, הביטוח הלאומי יכול לאשר את תביעתכם, וזאת אם יהיה בידי הנפגע הוכחות להימצאותו במקום האירוע באמצעות סרטון וידאו או תמונות המוכיחות את הימצאותו במקום. לכן, חשוב ביותר לתעד את האירוע אם מתאפשר לכם בנסיבות העניין ומצב הפציעה. כמו-כן, חשוב ביותר לפנות לקבלת חוות דעת רפואית בסמוך ככל שניתן לאירוע, וזאת כדי לחזק את הטענה, כי ביום המאירוע הייתה נוכחים במקום ושפציעתכם הינה כתוצאה ישירה ממנו.

מהו גובה הפיצוי?

1) נפגע פעולות איבה שהוכר כנכה ונקבעה לו נכות קבועה שבין 10% - 19% זכאי לקבלת מענק חד-פעמי של 41 – 155 אלף ₪.
2) נפגע פעולות איב שהוכר כנכה ונקבעה לו נכות קבועה בשיעור 20% ומעלה, זכאי לקבלת גמלה חודשים קבועה.
3) נפגע פעולות איבה שהוכר כנכה ונקבעה לו נכות קבועה בשיעור 100% זכאי במקרים סמוימים  לתוספת של 40% על התגמול החודשי.
4) נפגע פעולות איבה שהוכר כנכה והוא מובטל, קשישים או מעל גיל 55 עשוי להיות זכאי לתוספת בשיעור משתנה.

יצירת קשר

חשוב - כל האמור כאן, מהווה רק תמצית ממהמידע הדרוש להגשת תביעה להכרה כנפגע פעולות איבה. לצורך קבלת  מלוא המידע הרלוונטי, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדו של עו"ד עומר יעקובוביץ, דרך לשונית "צור קשר" או בהקשה על לשונית הפייסבוק בתחתית האתר.