רחוב מצדה 7 בני ברק 5126112 | מגדל ב.ס.ר 4 קומה 23 | טל': 03-6007570 | פקס: 03-6007574 
דוא"ל : office@omery-law.com

תאונות דרכים


מהי תאונת דרכים

כידוע, תאונות דרכים מוגדרות על-ידי רבים כמכת מדינה, ולפיכך המחוקק
הסדיר בחוק ייחודי הסדר לפיצויים לאותם אלו שנפגעו וללא כל רלוונטיות
לסיבה שגרמה לתאונה.

תאונת דרכים מוגדרת בסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים,
ורק במקרה שהתאונה עונה על מלוא מרכיבי ההגדרה, התיק ינוהל בהתאם
לחוק זה. במקרה של ספק, מומלץ ליצור קשר עם עו"ד עומר יעקובוביץ
לקבלת הערכה האם אכן מדובר בתאונת דרכים.

את מי תובעים

בהתאם ל"כלל ייחוד העילה" נפגע בתאונת דרכים זכאי לתבוע אך ורק את המבטחת של הרכב הפוגע, ולכן יש לדאוג לקבל את פרטי הנהג ברכב הפוגע, פרטי הרכב ופרטי חברת הביטוח שמבטחת את הרכב בביטוח חובה.

יודגש - לא רק נהג שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבלת פיצוי, אלא גם הולכי רגל שנפגעו מרכב ונוסעים ברכב שאינם הנהגים. דינם של נפגעים אלו, זהה לדינו של הנהג, וגם הם זכאים לתבוע את חברת הביטוח של הרכב שבו נסעו (במקרה של נוסע ברכב) או שממנו נפגעו (במקרה של הולכי רגל).

*** בכל תביעה בגין תאונת דרכים, חובה להצטייד באישור משטרה על קרות התאונה.


מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט

בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אין לתובע אפשרות להביא חוות דעת רפואית מטעמו, ולכן לצורך הוכחת הנכות יש להגיש בקשה למינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט. בקשה זו צריכה להיות מוגשת יחד עם כתב התביעה, אך במקרים מסוימים תיתכן הגשת הבקשה גם בשלב מאוחר.

כיצד בית המשפט מכריע בבקשה?

על-מנת שבית המשפט יקבל את הבקשה למינוי מומחים רפואיים יש להוכיח שני תנאים מצטברים. הראשון הוא ראשית ראייה לקיומה של נכות, כלומר, במידה והתובע טוען לנכות אורטופדית, עליו לצרף לבקשה מסמכים רפואיים מתחום האורטופדיה. התנאי השני שעל התובע להוכיח הוא רצף טיפולי. כלומר, להראות שמרגע התאונה ועד למועד הגשת הבקשה למינוי מומחים רפואיים התובע עבר סדרת טיפולים ולא רק טיפולים אקראיים. ככל שהתובע הצליח להוכיח את התנאים הללו, בית המשפט לרוב ימנה עבורו מומחים רפואיים בתחומים הרלוונטיים.

כיצד מנוהלת תביעה בגין תאונת דרכים?

במידה והוכח שמדובר בתאונת דרכים, ניתן לנהל את התביעה בשני מישורים:

1) משא ומתן מול חברת הביטוח בטרם הגשת התביעה לבית המשפט - ישנם מקרים בהם חברות הביטוח מוצאות לנכון לנהל משא ומתן עוד לפני הגשת התביעה לבית המשפט. במקרה כזה, לאחר שנאספו כל המסמכים הרפואיים, ובמידת הצורך, ימונה מומחה רפואי מוסכם (בין עורך דינו של התובע לבין חברת הביטוח) שיבדוק את התובע, ויעריך את נכותו הצמיתה בתחום הרלוונטי (אורטופדי/נפשי/נוירולוגי וכו'). לאחר שהתקבלה חוות דעתו של המומחה, ינוהל משא ומתן בניסיון לסיים את התיק תמורת פיצוי הולם. יודגש, ככל שהתיק לא יסתיים בפשרה כבר בשלב זה, הרי שכתב התביעה יוגש מיידית לבית המשפט והתיק ימשיך להיות מנוהל בהתאם לחוק. חשוב לזכור, כי קביעותיו של המומחה הרפואי המוסכם שמונה במהלך המשא ומתן, יחייב את הצדדים גם במהלך ניהול התיק בבית המשפט.

2) הגשת כתב תביעה לבית המשפט - בתיקים מורכבים שבהם חברת הביטוח טוענת שלא מדובר בתאונת דרכים, או בתיקים בהם ישנן נכויות משמעותיות במספר תחומים, הסיכוי להגיע לפשרה מוקדמת עם חברות הביטוח הוא כמעט אפסי, ולכן מיד לאחר שיושלם איסוף המסמכים הרפואיים, יוגש כתב התביעה לבית המשפט, כאשר במקביל תוגש בקשה למינוי מומחים רפואיים בהתאם לפגיעותש מהן סובל הנפגע. לאחר שימונו המומחים הרפואיים ותתקבל חוות דעתם, בתי המשפט נוטים לנסות ולתווך בין הצדדים, כדי להביא לסיום התיק בפשרה. ככל שהתיק לא יסתיים בפשרה, עורך הדין יכין עבורכם את התיק לצורך שלב ההוכחות עד למתן פסק דין.

תאונת דרכים במסגרת העבודה

ישנם לא מעט תאונות דרכים שמתרחשות בזמן העבודה. חשוב לדעת, כי גם תאונה שמתרחשת בזמן שאתם בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה, נחשבת כתאונת עבודה.  במקרה ונפגעתם בתאונת דרכים במסגרת העבודה, עליכם לדאוג למלא טופס ב.ל. 250 ("בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה") ולהחתים את המעביד במקום המתאים. לאחר מכן, יש להיוועץ בעורך דין לצורך פנייה למוסד לביטוח לאומי לקבל דמי פגיעה המשולמים למשך שלושה חודשים (מיום התאונה) ובהתאם להכנסתו של הנפגע וזאת ככל שהנפגע נעדר מעבודתו בעקבות התאונה.

מתום שלושה חודשים מיום התאונה, יש לפנות מחדש אל המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת זימון לעמוד בפני וועדה רפואית שתקבע את אחוזי הנכות (הזמנית/הקבועה) של הנפגע כתוצאה מהתאונה - מומלץ להגיע לוועדה הרפואית בליווי עורך דין המתמחה בתחום זה וזאת לצורך מיצוי מלוא הזכויות המגיעות לנפגע, לרבות הזכות לערער על החלטת הוועדה הרפואית.

חשוב לדעת
- הנכויות שנקבעות על-ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, מחייבות את הצדדים בהמשך התביעה בבית המשפט ולכן במקרה כזה מתייתר הצורך בהגשת בקשה למינוי מומחים רפואיים, ולכתב התביעה תצורף במקום חוות דעת, החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

פגיעת נוסע ברכב

זכרו
- גם נוסע ברכב (שאינו הנהג) זכאי לקבלת פיצוי בגין נזקיו הגופניים/הנפשיים כתוצאה מתאונת הדרכים, וללא קשר לזהות הנהג או לסיבת התאונה. לפיכך, בטרם הנכם פונים לעורך הדין, חשוב להצטייד בפרטי הנהג של הרכב בו נסעתם, הרכב וחברת הביטוח הרלוונטית. נוסע ברכב זכאי להגיש את תביעתו לפיצויים כנגד חברת הביטוח שמבטחת את הרכב בו נסע.

פגיעת הולך רגל

זכרו - גם הולך רגל שנפגע מרכב חולף, מוכר על-פי החוק כנפגע בתאונת דרכים וחוק הפיצויים חל גם עליו, ומשכך בטרם הפנייה לטיפול אצל עורך דין, חשוב להצטייד בפרטי הנהג הפוגע, פרטי הרכב ופרטי חברת הביטוח (ביטוח חובה) של הרכב הפוגע. הולך רגל זכאי להגיש את תביעתו לפיצויים כנגד חברת הביטוח שמבטחת את הרכב הפוגע.

תאונת "פגע וברח"

למרבה הצער, ישנם לא מעט מקרים שבהם הנהג הפוגע, לא נשאר במקום התאונה על-מנת לסייע לנפגע ו/או למסור את הפרטים הרלוונטיים, ולמעשה מותיר את הנפגע חסר אונים. חוק הפיצויים לפנגעי תאונות דרכים נותן מענה לעניין זה ומכוחו הוקמה קרן לנפגעי תאונות דרכים ששמה "קרנית".

חוק הפיצויים לפנפגעי תאונות הדרכים מגדיר בצורה מאוד מפורשת באילו מקרים קמה הזכות לנפגע לתבוע את "קרנית" כאשר אחת הסיבות העיקריות הינה במקרים של תאונות פגע וברח, שאז, לנפגע אין את פרטי חברת הביטוח של הרכב שפגע בו, אך בכל זאת יוכל לקבל את הפיצויים המגיעים לו מכוח החוק.

לצורך בירור האם הנכם זכאים לתבוע את קרנית בגין תאונת דרכים בה הייתם מעורבים, מומלץ ליצור קשר עם עו"ד עומר יעקובוביץ סמוך ככל שניתן למועד קרות התאונה.

שכר טרחת עורך-הדין בתביעות שעניינן תאונות דרכים

שכר טרחת עו"ד בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים:

בשונה מתביעת נזיקין שאיננה תאונת דרכים, הרי שבתביעה לפיצויים בגין פגיעה בתאונת דרכים כפופים עורכי הדין לתעריף מחייב אשר נקבע בחוק ומחייב את הצדדים ללא אפשרות לסטות ממנו בשום תנאי!

כללי לשכת עורכי הדין (תעריף מקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), התשל"ז-1977, קובעים את תעריף שכר הטרחה, כדלקמן:

א. שכר טרחת עו"ד בעד טיפול בתביעה אשר הוגשה לבית המשפט והסתיימה בפסק דין -  13% מהסכום שנפסק לטובת הלקוח.

ב. שכר טרחת עו"ד בעד טיפול בתביעה אשר הוגשה לבית המשפט והסתיימה בפשרה -  11% מהסכום שהוסכם במסגרת הסכם הפשרה.

ג. שכר טרחת עו"ד בעד תיק שהסתיים בפשרה בטרם הוגשה תביעה לבית המשפט - 8% מהסכום שהוסכם במסגרת הסכם הפשרה.

יחד עם זאת קיימת אפשרות נוספת לגביית שכר טרחה אשראינו תלוי בתוצאות ההליך. יצויין, כי עורכי הדין רשאים לבקש שכר טרחה אשר אינו תלוי בתוצאות ההליך ובמקרה זה לא יהיו הם כפופים לתעריפים המחייבים שפורטו לעיל.

יצירת קשר

חשוב - כל האמור כאן, מהווה רק תמצית מהמידע הרב בנושא תאונות דרכים. לצורך קבלת  מלוא המידע הרלוונטי ולבחינת סכויי הצלחה בתביעה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדו של עו"ד עומר יעקובוביץ, דרך לשונית "צור קשר" או בהקשה על לשונית הפייסבוק בתחתית האתר.