רחוב מצדה 7 בני ברק 5126112 | מגדל ב.ס.ר 4 קומה 23 | טל': 03-6007570 | פקס: 03-6007574 
דוא"ל : office@omery-law.com

ביטוח תאונות אישיות - תלמידיםהקדמה

משרדו של עורך-הדין עומר יעקובוביץ, מעניק ייעוץ וייצוג משפטי עבור הורים
וילדים, ומטפל בהגשת תביעות נגד בתי ספר, גנים, מפעילי חוגים וגופים
אחרים שגרמו לילד במהלך שנותיו בגן ובבתי הספר, והשגת פיצוי כספי
כתוצאה מכל סוגי התאונות בהן הם עלולים להיות מעורבים בשטח בית
הספר/גן ומחוצה לו, לרבות נפילות, החלקות, פציעות שונות, פגיעות
גופניות כתוצאה מקטטה וכו'.

כידוע לכל הורה, בשטחם של בתי ספר וגנים רבים מצויים מכשולים ומפגעים
איתם נאלצים ילדינו להתמודד מדי יום. פציעתם של תלמידים בשטח בית
הספר ואף מחוצה לו, בשעות הלימודים ואף לאחריהן, עשויה לזכותם ואת
הוריהם בפיצוי כספי. הזכאות לפיצוי הכספי מתעוררת, בין היתר כאשר
לתלמיד נותרה נכות לצמיתות, פגיעה בכושר ההשתכרות העתידי, הפסד ימי
לימודים והפסד ימי עבודה של הוריו, כאב וסבל שנגרמו לו, החזר הוצאות רפואיות, נסיעות, תרופות ועזרה שקיבל מצד שלישי.

חשוב לדעת - על מנת לזכות בפיצוי מכוח ביטוח התאונות האישיות לתלמידים, אין צורך להוכיח רשלנות, והיקף הפיצוי הינו פועל יוצא של היקף הנזק (של הילד ושל הוריו) תוך ניהול נכון ומחושב של התביעה מול חברת הביטוח הרלוונטית.
כמו-כן, תביעה זו תוגש בנוסף לתביעה כנגד הגורם המזיק (ככל שישנו) למשל תביעה נגד העירייה במקרה שבו הילד נפל אחר הצהריים כתוצאה ממדרכה שבורה או תביעה נגד קבלן במקרה שבו הילד נפגע מנזק סביבתי שנגרם באזור בנייה או במקרה שבו הילד נחבל מעמוד חשמל לא תקין וכו'.

תביעות אלו דורשות טיפול משפטי מקצועי ביותר, שכן מדובר בפגיעות של ילדים צעירים, אשר כל חייהם לפניהם ורצוי שלא לקחת סיכונים מיותרים בפנייה אל עורך-דין שאינו מתמחה בתחום דיני נזיקין, תאונות תלמידים וכיוצא בזה.


מדוע לא כולם יודעים על קיומה של הפוליסה הזו

לא כל ההורים מודעים לכך, אולם הילדים הלומדים במסגרת חוק חינוך חובה בגנים ובבתי הספר, מבוטחים כולם ללא יוצא מן הכלל, בפוליסת תאונות אישיות דרך בית ספרם, כאשר דמי הביטוח משולמים עבורם אוטומטית על-ידי ההורים כחלק מאגרת החינוך השנתית לבית הספר או גן הילדים. מטבע הדברים, האחראים על הדבר לא ממהרים ליידע את ההורים על קיומה של הפוליסה הזו ובכך חוסכים כסף שבמקרים רבים מגיע לילדינו.

מי זכאי לפיצוי

כל תלמיד הרשום ללימודים באחד ממוסדות החינות ולומד באותו מוסד הלכה למעשה. בנוסף מבוטחים גם ילדים השוהים בגני הילדים, בפעוטונים ובמעונות יום המופעלים על-ידי רשויות מקומיות.
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתמלידים מכסה את התלמידים במשך 24 שעות ביממה והיא כוללת כיסוי ביטוחי לתאונות שארעו לתלמיד בתוך שטח בית הספר ומחוצה לו, בזמן הלימודים ואף מחוץ לשעות הלימודים. הכיסוי הביטוחי שמקנה הפוליסה כולל גם תאונות שארעו לתלמיד בחופשות, לאחר סיום שנת הלימודים, בעת שהות חו"ל ואף אם התאונה ארעה ללא כל זיקה לפעילות לימודית כלשהיא.


פירוט הכיסויים בפוליסת תאונות אישיות - תלמידים

ובכן, מדובר בכיסוי הכולל מספר סעיפים עיקריים, כדלקמן:

1) כיסוי בגין מקרה של מוות מתאונה - פיצוי עד לסך של כ - 140,000 ש"ח.

2) כיסוי בגין נכות כתוצאה מתאונה - והסכום שצריך להיות משולם במקרה כזה הינו כ-370,000 ש"ח בגין מצב של 100% נכות לצמיתות, דהיינו, 37,000 ש"ח עבור כל 10% נכות לצמיתות שממנה סובל התלמיד הנפגע. במקרים של נכויות קשות במיוחד, קיימת בפוליסת הביטוח אפשרות לתשלום "מענק חומרה" בגובה של 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימאלי שצויין לעיל, כך שסך הכל הפיצוי יכול להגיע לסכום של למעלה מ - 560,000 ש"ח.

3) כיסוי בגין נכות זמנית כתוצאה מתאונה - והסכום עומד על כ-94 ש"ח לכל יום החל ביום השישי בו התקיים מצב שהתלמיד הנפגע מרותק למיטתו, ובתנאי שמדובר בתקופה העולה על 21 יום רצופים לפחות. תקופת הנכות הזמנית המקסימאלית המכוסה בפוליסת הביטוח הינה שישה חודשים בחישוב מצטבר. בעניין זה, בכל יום אשר בו היה התלמיד מאושפז בבית החולים, יתווסף לסכום שצויין לעיל סכום נוסף כבשיעור של עד 50% לכל יום אשפוז.

4) כיסוי בגין החזר הוצאות - החזר ההוצאות בנוגע לרכישת אמצעי עזר רפואיים הנחוצים לתלמיד הנפגע, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, והחזר הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי.

5) כיסוי ביטוחי עבור הורים אשר נפגעו במסגרת השתתפות בפעילות המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד המבוטח לרבות ליווי בטיולים, השגחה באירועים, השתתפות בפעילויות חינוכיות מחוץ ובתוך שטח בית הספר וכד'. גובה הכיסוי הביטוחי להורה הינו כ-141,000 ש"ח במקרה מוות, כ-370,000 ש"ח במקרה של נכות מלאה, דהיינו נכות בשיעור של 100% לצמיתות. הפוליסה אף מקנה פיצוי במקרה של נכות זמנית בדומה למפורט בסעיך 3 לעיל.


האם יש חריגים לכיסוי הביטוחי על פי פוליסת הביטוח?

ישנם מספר חריגים המופיעים בפוליסת הביטוח. כלומר, אם נזקו של התלמיד נגרם בעקבות אחד מן האירועים המוחרגים בפוליסת הביטוח, לא ינתן כיסוי ביטוחי ולא ישולם פיצוי על פי פוליסת הביטוח. כמו-כן, לא יינתן פיצוי במקרה שהנכות הרפואית תהא נמוכה מ-5% או כאשר מדובר בנכות אסטית כתוצאה מצלקות. לאור האמור, חשוב מאוד לפנות לעורך דין מנוסה, שידע להעריך נכונה את סיכויי תביעתכם ולהפנות אתכם למומחה רפואי, לצורך קבלת חוות דעת מתאימה במידת הצורך.  
ואלו הם החריגים המנויים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

- תאונת דרכים בארץ או בחו"ל;

- מלחמה, פעולת איבה וכד';

- פעילות צבאית סדירה;

- תאונת עבודה המזכה בפיצוי במסגרת המוסד לביטוח לאומי;

- רשלנות רפואית או נזק שנגרם בעקבות טיפול רפואי;

- מחלה שאינה נובעת מתאונה;

- התלמיד מעל גיל 45 שנה ביום תחילת הכיסוי הביטוחי.

מתי התביעה מתיישנת

מאחר ומדובר בתביעה על פי פוליסת ביטוח פרטי, הרי שעל-פי חוק חוזה הביטוח (סעיף 31) מועד התיישנות התביעה תהיה 3 שנים מיום שהגיע התלמיד לגיל 18, דהיינו עד הגיעו לגיל 21. יודגש, כי תביעת ההורה תתיישן בתוך 3 שנים מיום קרות התאונה.

דוגמא לפוליסת תאונות אישיות - תלמידים

https://repo.clalbit.co.il/MediaServer/Catalog/Commercial%20Insurence/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf

מניסיון רב בתחום זה, ניסיונותיהם של הורים לטפל בעצמם בתביעות אלו, עלו בתוהו וגרמו לעוגמת נפש רבה ולסחבת רבה שבסופו של יום הביאה במקרה הטוב לפיצוי נמוך משמעותית מהפיצוי הריאלי ובמקרה הגרוע להתיישנות התביעה.

על מנת למשש את הזכות לפיצוי כספי באופן מהיר ולהגדיל את הסיכוי לקבלת פיצוי כספי הולם וראוי, מומלץ ליצור קשר עם עו"ד עומר יעקובוביץ סמוך ככל שניתן למועד התאונה.יצירת קשר


חשוב - כל האמור כאן, מהווה רק תמצית מכל המידע הדרוש להגשת תביעת בנושא תאונות תלמידים. לצורך קבלת  מלוא המידע הרלוונטי, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדו של עו"ד עומר יעקובוביץ, דרך לשונית "צור קשר" או בהקשה על לשונית הפייסבוק בתחתית האתר.